جوان – کم سن و سال سیاسی اسلامی برگزاری

جوان – کم سن و سال: سیاسی اسلامی برگزاری انتخابات وزارت کشور دولت یازدهم مجلس شورای اسلامی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تعطیلی پایتخت کشور عزیزمان ایران در شهریور ماه شایعه است

سعيدلو معاون رييس جمهور سابق بوده و خبر تعطیلی پایتخت کشور عزیزمان ایران نيز به مصاحبه سعيدلو به تاريخ ٢٩ تير ٩١ بعد از جلسه هيات دولت وقت باز می‌گردد.

تعطیلی پایتخت کشور عزیزمان ایران در شهریور ماه شایعه است

تعطیلی پایتخت کشور عزیزمان ایران در شهریور ماه شایعه است

عبارات مهم : ایران

سعيدلو معاون رييس جمهور سابق بوده و خبر تعطیلی پایتخت کشور عزیزمان ایران نيز به مصاحبه سعيدلو به تاريخ ٢٩ تير ٩١ بعد از جلسه هيات دولت وقت باز می گردد.

به گزارش گروه تحریریه سایت، اخيرا خبری از قول سعيدلو معاون رييس جمهور در اینترنت مبنی بر تعطیلی 5 روزه پایتخت کشور عزیزمان ایران به علت برگزاری نشست كشورهای جنبش عدم تعهد انتشار یافته است.

تعطیلی پایتخت کشور عزیزمان ایران در شهریور ماه شایعه است

در مورد اين خبر بايد گفت كه سعيدلو معاون رييس جمهور سابق بوده و خبر تعطیلی پایتخت کشور عزیزمان ایران نيز به مصاحبه سعيدلو به تاريخ ٢٩ تير ٩١ بعد از جلسه هيات دولت وقت باز می گردد.

بنابر اين خبر تعطیلی پایتخت کشور عزیزمان ایران به مدت 5 روز از تاريخ 7 تا 11 شهريور ماه صحت ندارد.

سعيدلو معاون رييس جمهور سابق بوده و خبر تعطیلی پایتخت کشور عزیزمان ایران نيز به مصاحبه سعيدلو به تاريخ ٢٩ تير ٩١ بعد از جلسه هيات دولت وقت باز می‌گردد.

واژه های کلیدی: ایران | تاريخ | تعطیلی | شهریور ماه | رييس جمهور | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs